Åderbråck Stockholm

Klinik med fokus på omsorg, effektivitet & kvalitet | 08–666 20 30

Om oss

Stefan Nydahl har varit verksam sedan 2004 och bildade 2011 Narva Kirurg Center. Vi är experter på olika åderbråcksbehandlingar och är pionjärer inom den moderna endovenösa behandlingsmetodiken. Samtliga i vår trevliga personal har stor specialistkompetens och erfarenhet inom området. Vi väljer alltid produkter, material och tekniker från ledande leverantörer inom området.

solpaneler

Narva Kirurg Center ligger på Narvavägen vid Karlaplan. Kliniken finns i nybyggda lokaler som blev klara 2012. Allt från materialval till utformning är noga utvalt för att förmedla trygghet. Våra behandlingsrum är trevliga och är utformade för att utstråla trygghet och inte så kliniska som många sjukhus och vårdcentraler. Du kommer enkelt till oss med kommunala färdmedel, parkering finns i direkt anslutning till kliniken. Entrén, besöksrum och toaletter är handikappanpassade.

Vi är en privat vårdaktör med vårdavtal. Vårt vårdavtal med Stockholm Läns Landsting innebär också ett samarbete med övriga kommuner och landsting gällande hälso- och sjukvård enligt riksavtalets fria vårdval. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

Patienten i fokus

Hos oss är patienten navet i verksamheten och vi strävar alltid efter bästa möjliga slutresultat och minsta möjliga komplikation. Du som patient ska känna dig väl omhändertagen och trygg när du besöker oss. Vi är nog med att ha en lugn och trygg patientmiljö som vi skapat genom våra erfarenheter och kompetens. Säkerhet och hygien är A och O för oss för bästa resultat och för att slippa komplikationer.

Vår vision är att alltid uppnå bästa tänkbara resultat i bästa tänkbara miljö och att patienten lämnar oss nöjd med både resultatet, men även med helhetsupplevelsen.

Hållbarhet och miljötänkande

Vi strävar efter att göra allt vi kan för en hållbar miljö. Vi följer självklart gällande miljölagstiftning och andra krav som gäller för vår verksamhet. Vi strävar hela tiden att bli bättre på miljöarbete och återvinning, energiförbrukning och transporter. Vår personal har en i grundläggande miljöutbildning. Vi har säkerställt att riskavfall och liknande hanteras på ett säkert sätt och vi väljer miljömärkta produkter. Vi ställer också miljökrav på leverantörer och entreprenörer.

Affärsidé

Vi har skapat en verksamhet med tyngdpunkt på högklassig, serviceinriktad och tillgänglig vård med bästa funktionella och kosmetiska resultat i vackra och trevliga ändamålsenliga lokaler. Hos oss är alla välkomna och utesluter inte några målgrupper som behöver våra tjänster. Alla som besökt oss ska vara nöjda med hela upplevelsen.

Vi är experter på behandling av åderbråck