Åderbråck Stockholm

Klinik med fokus på omsorg, effektivitet & kvalitet

Behandling av åderbråck

Vi arbetar främst med tre effektiva metoder för åderbråcksbehandling. Tre metoder som vi har stor kunskap om och lång erfarenhet av att arbeta med. Vi erbjuder åderbråcksbehandling med laser, skum och/eller virknålsteknik. Vilken metod som används beror på patientens individuella förutsättningar samt åderbråckens klassifikation.

Åderbråcksbehandling med laser


Metoden ”endovenös laser” som vi använder är en effektiv och mildare behandlingsmetod för åderbråck som ersatt den tidigare kirurgin med ett snitt i ljumsken där man sedan drog ut den skadade venen. Denna laserbehandling ger ett bättre resultat och har mindre komplikationer, plus att man slipper snitt, stygn och ärrbildning. Vi går in med en liten nål som gör ett minimalt hål och för sedan in en tunn laserfiber i venen. Vi bedövar med en kall vätska blandad med bedövningsmedel som sprutas in i benet. Lasern förstör sedan kärlväggen genom upphettning.

Skumbehandling

I vissa fall bedömer vi att inte laserbehandling är den bästa metoden för behandling av åderbråck. Om exempelvis venen opererats bort med den gamla metoden vid ett tidigare tillfälle och att rester av den finns kvar och orsakar läckage. I andra fall är venen alldeles för slingring för att laser ska vara effektiv. Då finns det en effektiv kemisk metod att tillämpa, vilken innebär att vi sprutar in ett skumpreparat i venen så den kollapsar. Injektionsvätskan blandas med luft i en spruta så det bildas ett skum som sprutas sedan in i det skadade kärlet. När man gör en skumbehandling sker det alltid under uppsikt med ultraljud för att säkerställa gott resultat.

Minimalt invasiv virknålsteknik

Alla ytliga och störande åderbråck tas effektivt bort med ett virknålsliknande instrument med hjälp av millimetersmå hål i huden. Det är ett effektivt sätt att minska risken för ärrbildning. Denna beprövade teknik används nästan alltid efter laser- eller skumbehandling.

Behandling ådernät

Före alla behandlingar träffar du en av våra duktiga kärlkirurger för en konsultation. Efter denna bedömning bokar vi in dig för behandling hos en sjuksköterska. Då för vi in det kärlretande ämnet Aethoxysclerol in i ådernäten med en väldigt fin nål. Vissa patienter upplever en viss övergående sveda och lättare smärta. Du bör undvika att vistas allt för länge i solen med behandlade hudytor. Efter en vecka bör det dock vara riskfritt. Ofta krävs det flera behandlingar för bästa resultat och fullt resultat kan inte garanteras.

Efter behandlingen


Infektionsrisken är störst första dygnet så undvik parfymerad kräm, bastu, pool och liknande som kan öka risken för infektion. Efter behandlingen lägger vi ett förband över benet. Det är bra om det får sitta kvar ett dygn innan rengöring sker. Det är inget problem att arbeta som vanligt direkt om det känns bra. Vid smärta efter behandlingen så finns det en receptfri salva på apoteket mot detta. Det är vanligt att benet är lite blått och ömt dagen efter, vilket vanligtvis går över inom någon vecka. Undvik hårdare träningsformer första dygnet, men är vardagsmotion är bara bra för att öka blodcirkulationen som skyndar på läkningen. Det behandlade området bör inte utsättas för direkt solljus.


 

Låt oss tryggt och säkert behandla dina åderbråck!